تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - مطالب ابر گازها
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share


توضیحی مختصر از صفحه نخست
حرکت ذرات در سیالات

در بسیاری از مراحل ریخته گری به خصوص سانتریفیوژ، با حرکت ذرات جامد یا قطره های مایع در سیال مواجه  می‌شویم. نمونه‌هایی از این مواد عبارتند از اکسیدها،سولفیدها، گازها،بطورکلی آخالهاو ذرات جامد سبکتر یا سنگینتر از ماده base

مکانیک حرکت ذره

حرکت ذره در سیال نیازمند اعمال نیروی خارجی است. این نیرو می‌تواند ناشی از اختلاف چگالی بین ذره و سیال، یا ناشی از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی باشد. در این قسمت فقط نیروهای گرانشی یا سانتریفوژ را که از اختلاف چگالی ناشی می شوند بررسی می کنیم.

سه نیرو بر ذره‌ای‌که در سیالی حرکت ‌می‌کند وارد میشود.

1-نیروی خارجی ،(گرانشی یا سانتریفوژ)

‌2- نیروی شناوری که به موازات نیروی خارجی و در جهت مخالف آن اثر می کند

3-نیروی دراگ، که هنگام وجود حرکت نسبی بین ذره نسبت به سیال ظاهر میشود.نیروی دراگدر خلاف حرکت ذره به موازات آن اثر میکند.

در حالت کلی جهت حرکت ذرهنسبت به سیال ممکن است به موازات جهت نیروهای خارجی و شناوری نباشد، و در این صورت نیروی دراگ با دو نیروی فوق زاویه می سازد  در این خالت،‌که حرکت دو بعدی نام دارد، دراگ را باید به دو مولفه تجزیه کرد،‌که بررسی مکانیک ذره را پیچیده می‌کند.
معادله‌هایی برای حرکت دو بعدی در دسترس‌اند. اما در اینجا فقط حالت یک بعدی را، که در آن خطوط حامل تمام نیروهای موثر بر ذره هم خط‌اند، بررسی می‌کنیم.ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست حرکت ذرات در سیالات در بسیاری از مراحل ریخته گری به خصوص سانتریفیوژ ، با حرکت ذرات جامد یا قطره های مایع در سیال مواجه می‌شویم. نمونه‌هایی از این مواد عبارتند از اکسیدها ، سولفیدها ، گازها ، بطورکلی آخالهاو ذرات جامد سبکتر یا سنگینتر از ماده base مکانیک حرکت ذره حرکت ذره در سیال نیازمند اعمال نیروی خارجی است. این نیرو می‌تواند ناشی از اختلاف چگالی بین ذره و سیال ، یا ناشی از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی باشد. در این قسمت فقط نیروهای گرانشی یا سانتریفوژ را که از اختلاف چگالی ناشی می شوند بررسی می کنیم. سه نیرو بر ذره‌ای‌که در سیالی حرکت ‌می‌کند وارد میشود. 1-نیروی خارجی ، (گرانشی یا سانتریفوژ) ‌2- نیروی شناوری که به موازات نیروی خارجی و در جهت مخالف آن اثر می کند 3-نیروی دراگ ،