تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - مطالب ابر خواص متالورژیكی و مكانیكی آن با عملیات حرارتی قابل برگشت نخواهند
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------
جمعه 11 مهر 1393

سوپر آلیاژهای پایه نیكلNickel Base Superalloys

   نوشته شده توسط: edy txt    نوع مطلب :آلیاژهای غیرآهنی nonFerrous alloys ،نیکل Ni ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست

Nickel Base Superalloys


تعریف سوپرآلیاژها
•دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت
•دارای استحكام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی
•قابلیت كار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازین
•ذوب آغازین (Incipient Melting) دمایی است كه اگر قطعه در دمایی بالاتر از آن قرار گیرد، خواص متالورژیكی و مكانیكی آن با عملیات حرارتی قابل برگشت نخواهند بود. مثلاً  °C1288 برای Inconel X 750

دسته بندی سوپرآلیاژها
qاز نظر تركیب
•سوپرآلیاژهای پایه نیكل (نیكل – آهن)
•سوپرآلیاژهای پایه آهن
•سوپرآلیاژهای پایه كبالت

qاز نظر روش تولید
•سوپرآلیاژهای كار شده
•سوپرآلیاژهای ریختگی
•سوپرآلیاژهای متالورژی پودرعناصر معمول در سوپرآلیاژهای پایه نیكل
•كروم بین 10 تا 20 درصد (افزایش مقاومت به خوردگی و تشكیل كاربید)
•آلومینیم + تیتانیوم بین 5 تا 8 درصد (تشكیل گاما پرایم)
•كبالت بین 5 تا 15 درصد (استحكام دهی به محلول جامد و افزایش دمای انحلال g¢)
•مقادیر جزئی بور، زیركنیم، منیزیم و كربن (افزایش خواص خستگی)
.افزودنیهای دیگر شامل مولیبدن، نیوبیوم و تنگستن (تشكیل كاربید و استحكام دهی به محلول جامد)
•عناصر مضر شامل سیلیسیم، فسفر، گوگرد، اكسیژن و نیتروژن


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست Nickel Base Superalloys تعریف سوپرآلیاژها •دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت •دارای استحكام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی •قابلیت كار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازین • •ذوب آغازین (Incipient Melting) دمایی است كه اگر قطعه در دمایی بالاتر از آن قرار گیرد ، خواص متالورژیكی و مكانیكی آن با عملیات حرارتی قابل برگشت نخواهند بود. مثلاً °C1288 برای Inconel X 750 دسته بندی سوپرآلیاژها qاز نظر تركیب •سوپرآلیاژهای پایه نیكل (نیكل – آهن) •سوپرآلیاژهای پایه آهن •سوپرآلیاژهای پایه كبالت qاز نظر روش تولید •سوپرآلیاژهای كار شده •سوپرآلیاژهای ریختگی •سوپرآلیاژهای متالورژی پودر عناصر معمول در سوپرآلیاژهای پایه نیكل •كروم بین 10 تا 20 درصد (افزایش مقاومت به خوردگی و تشكیل كاربید) •آلومینیم + تیتانیوم بین 5 تا 8 درصد (تشكیل گاما پرایم) •كبالت بین 5 تا 15 درصد (استحكام دهی به محلول جامد و افزایش دمای انحلال g¢) •مقادیر جزئی بور ، زیركنیم ، منیزیم و كربن (افزایش خواص خستگی) •افزودنیهای دیگر شامل مولیبدن ، نیوبیوم و تنگستن (تشكیل كاربید و استحكام دهی به محلول جامد) • •عناصر مضر شامل سیلیسیم ، فسفر ، گوگرد ،

یکشنبه 14 آبان 1391

سوپر آلیاژهای پایه نیكل (Nickel Base Superalloys)

   نوشته شده توسط: edy txt    نوع مطلب :آلیاژهای غیرآهنی nonFerrous alloys ،نیكل Ni ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست
تعریف سوپرآلیاژها

•دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت
•دارای استحكام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی
•قابلیت كار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازین

•ذوب آغازین (Incipient Melting) دمایی است كه اگر قطعه در دمایی بالاتر از آن قرار گیرد، خواص متالورژیكی و مكانیكی آن با عملیات حرارتی قابل برگشت نخواهند بود
. مثلاً  °C1288 برای Inconel X 750


دسته بندی سوپرآلیاژها

از نظر تركیب
•سوپرآلیاژهای پایه نیكل (نیكل – آهن)
•سوپرآلیاژهای پایه آهن
•سوپرآلیاژهای پایه كبالت
 
از نظر روش تولید
•سوپرآلیاژهای كار شده
•سوپرآلیاژهای ریختگی
•سوپرآلیاژهای متالورژی پودر


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست تعریف سوپرآلیاژها •دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت •دارای استحكام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی •قابلیت كار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازین • •ذوب آغازین (Incipient Melting) دمایی است كه اگر قطعه در دمایی بالاتر از آن قرار گیرد ، خواص متالورژیكی و مكانیكی آن با عملیات حرارتی قابل برگشت نخواهند بود. مثلاً °C1288 برای Inconel X 750 دسته بندی سوپرآلیاژها از نظر تركیب •سوپرآلیاژهای پایه نیكل (نیكل – آهن) •سوپرآلیاژهای پایه آهن •سوپرآلیاژهای پایه كبالت از نظر روش تولید •سوپرآلیاژهای كار شده •سوپرآلیاژهای ریختگی •سوپرآلیاژهای متالورژی پودرشامل بخش های • تعریف سوپرآلیاژها • دسته بندی سوپرآلیاژها • عناصر معمول در سوپرآلیاژهای پایه نیكل • مكانیزمهای افزایش خواص مكانیكی • فازهای موجود در سوپرآلیاژهای پایه نیكل • ریزساختار • علل افت خواص مكانیكی پاورپوینت قیمت فروش : 1000 تومان ارسال از طریق اینترنت ،