تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - مطالب آلیاژهای آلومینیوم Aluminum alloys
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست

مقدمه :

ریختگری کوبشی فرآیندی است که در آن مذاب پس از ریختگری تحت فشار قرار گرفته و فشار اعمالی تا پایان انجماد روی فلز نگهداشته می شود .

می توان گفت ریختگری کوبشی فرآیند شکل دادنی است که ریختگری و آهنگری را در یک فرآیند یک محله ای جمع می کند.

 

مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی عبارتند از :

  1. ریختن مقدار معینی از مذاب به درون یک قالب پیش گرم شده که روی بستر یک پرس هیدرولیک قرار دارد.
  2. حرکت و در تماس قرار گرفتن سنبه با مذاب و اعمال فشار مورد نظر روی مذاب
  3. نگهداری فشار روی قطعه تا پایان انجماد
  4. برگشت سنبه به موقعیت اولیه و خروج قطعه از درون قالب

 

 


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست تاثیر اعمال فشار حین انجماد بر ساختار و سختی آلومینیوم مقدمه : ریختگری کوبشی فرآیندی است که در آن مذاب پس از ریختگری تحت فشار قرار گرفته و فشار اعمالی تا پایان انجماد روی فلز نگهداشته می شود . می توان گفت ریختگری کوبشی فرآیند شکل دادنی است که ریختگری و آهنگری را در یک فرآیند یک محله ای جمع می کند. مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی عبارتند از : ریختن مقدار معینی از مذاب به درون یک قالب پیش گرم شده که روی بستر یک پرس هیدرولیک قرار دارد. حرکت و در تماس قرار گرفتن سنبه با مذاب و اعمال فشار مورد نظر روی مذاب نگهداری فشار روی قطعه تا پایان انجماد برگشت سنبه به موقعیت اولیه و خروج قطعه از درون قالب شامل بخش های • مقدمه • مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی • تاثیرات اعمال فشار روی مذاب • مواد و روش تحقیق • یافته ها و بحث (تاثیر فشار بر دانسیته ) • تاثیراعمال فشار بر حفره های گازی و انقباضی • تاثیر فشار بر ساختار ماکروسکوپی • تاثیر اعمال فشار بر ساختار میکروسکوپی • تاثیر فشار بر فواصل بین بازوهای دندریتی • تاثیر اعمال فشار بر سختی • نتیجه گیری ورد به همراه پاورپوینت و کامل قیمت فروش : 7000 تومان ارسال از طریق اینترنت ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست
لیتیوم دارای حلالیت جامد زیاد در آلومینیوم بوده و مقدار این حلالیت در دمای 596 درجه سانتیگراد  به حدود 4%  وزنی می‌رسد. این موضوع به علت دانسیته كم عنصر لیتیوم  56 گرم بر سانتی متر مکعب اهمیت دارد، زیرا به ازای افزودن هریک درصد لیتیوم، دانسیته آلیاژ آلومینیوم به میزان 3% كاهش پیدا می‌كند و همچنین مدول الاستیسیته آلیاژ5% افزایش می‌یابد.


آلیاژهای Al-Li پیر شده:

آلیاژ‌های دوتایی AL- Li پیرشده دارای قابلیت انعطاف و چقرمگی پایینی هستند. اغلب آلیاژ‌های حاوی Li كه امروزه مورد مطالعه قرار می‌گیرند برای جایگزینی آلیاژهای سازه های هواپیما از نوع 7xxx, 2xxx طراحی شده‌اند. و انتظار می‌رود كه تا 1% كاهش دانسیته و حداقل 10% افزایش سفتی داشته باشند.ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: شامل بخش های 1-آلیاژAl-Li 2-تاثیرعناصر آلیاژی برروی مدول الاستیك آلیاژهای دوتایی آلومینیم: 3-آلیاژهای Al-Li پیر شده: 4-خواص آلیاژهای حاوی لیتیم 5-دیاگرام فازی آلیاژ 6-محدودة كاربردی دیاگرام 7-عملیات حرارتی 8-ساختار 9-خصوصیات این رسوبات 10-آلیاژAL- Li- cu 11-آلیاژ AL- Li- Mg 12- آلیاژAL- Li- cu- Mg 13-كاربرد آلیاژها فرمت پاورپوینت قیمت فروش : 7000 تومان ارسال از طریق اینترنت ، توضیحی مختصر از صفحه نخست لیتیوم دارای حلالیت جامد زیاد در آلومینیوم بوده و مقدار این حلالیت در دمای 596 درجه سانتیگراد به حدود 4% وزنی می‌رسد. این موضوع به علت دانسیته كم عنصر لیتیوم 56 گرم بر سانتی متر مکعب اهمیت دارد ، زیرا به ازای افزودن هریک درصد لیتیوم ، دانسیته آلیاژ آلومینیوم به میزان 3% كاهش پیدا می‌كند و همچنین مدول الاستیسیته آلیاژ5% افزایش می‌یابد. آلیاژهای Al-Li پیر شده: آلیاژ‌های دوتایی AL- Li پیرشده دارای قابلیت انعطاف و چقرمگی پایینی هستند. اغلب آلیاژ‌های حاوی Li كه امروزه مورد مطالعه قرار می‌گیرند برای جایگزینی آلیاژهای سازه های هواپیما از نوع 7xxx ، 2xxx طراحی شده‌اند. و انتظار می‌رود كه تا 1% كاهش دانسیته و حداقل 10% افزایش سفتی داشته باشند. ،