تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - مطالب فلزات با نقطه ذوب پایین Metals with low melting point
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست

مقدمه :

ریختگری کوبشی فرآیندی است که در آن مذاب پس از ریختگری تحت فشار قرار گرفته و فشار اعمالی تا پایان انجماد روی فلز نگهداشته می شود .

می توان گفت ریختگری کوبشی فرآیند شکل دادنی است که ریختگری و آهنگری را در یک فرآیند یک محله ای جمع می کند.

 

مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی عبارتند از :

  1. ریختن مقدار معینی از مذاب به درون یک قالب پیش گرم شده که روی بستر یک پرس هیدرولیک قرار دارد.
  2. حرکت و در تماس قرار گرفتن سنبه با مذاب و اعمال فشار مورد نظر روی مذاب
  3. نگهداری فشار روی قطعه تا پایان انجماد
  4. برگشت سنبه به موقعیت اولیه و خروج قطعه از درون قالب

 

 


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست تاثیر اعمال فشار حین انجماد بر ساختار و سختی آلومینیوم مقدمه : ریختگری کوبشی فرآیندی است که در آن مذاب پس از ریختگری تحت فشار قرار گرفته و فشار اعمالی تا پایان انجماد روی فلز نگهداشته می شود . می توان گفت ریختگری کوبشی فرآیند شکل دادنی است که ریختگری و آهنگری را در یک فرآیند یک محله ای جمع می کند. مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی عبارتند از : ریختن مقدار معینی از مذاب به درون یک قالب پیش گرم شده که روی بستر یک پرس هیدرولیک قرار دارد. حرکت و در تماس قرار گرفتن سنبه با مذاب و اعمال فشار مورد نظر روی مذاب نگهداری فشار روی قطعه تا پایان انجماد برگشت سنبه به موقعیت اولیه و خروج قطعه از درون قالب شامل بخش های • مقدمه • مراحل تولید قطعه به روش ریختگری کوبشی • تاثیرات اعمال فشار روی مذاب • مواد و روش تحقیق • یافته ها و بحث (تاثیر فشار بر دانسیته ) • تاثیراعمال فشار بر حفره های گازی و انقباضی • تاثیر فشار بر ساختار ماکروسکوپی • تاثیر اعمال فشار بر ساختار میکروسکوپی • تاثیر فشار بر فواصل بین بازوهای دندریتی • تاثیر اعمال فشار بر سختی • نتیجه گیری ورد به همراه پاورپوینت و کامل قیمت فروش : 7000 تومان ارسال از طریق اینترنت ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست


قلع: نقطه ذوب ْ-234C چگالی  28/7 نقطه تبخیر cْ2270كه در حالت فلزی سختی و مقاومت كم و هدایت الكتریكی و حرارتی زیاد دارد. و دارای دو شكل آلوتروپی است‌ـ (قلع سفید‌ـ -sn-B و قلع خاكستری  (ساختار الماس) مشخصات كلی: فلزی است نرم و سفید با خواص خوردگی و روغنكاری خوب. وقتی تحول چند شكلی قلع رفع می‌دهد و ساختمان چهارگوش آن (قلع سفید) به شكل مكعبی (قلع خاكستری) تبدیل می‌شود‌ـ ساختمان چهار گوش آن را از نقطة ذوب قطع تا  درجه فارنهایت پایدار است. در نتیجه تغییر تراكم كریستال  همراه با افزایش حجم قابل ملاحظه‌ای (تقریباً 25 درصد) و توسعه تنش‌های بزرگی در قطعه می‌شود. كه این تنش‌ها در نهایت موجب خرد شدن فلز به صورت پودر به شكل خاكستری می‌شود كه این به طاعون قلع معروف است.

این تبدیل با كاهش وزن مخصوص از 3/7 برای قلع سفیدتا7/5برای قلع خاكستری همراه است. سرعت استحاله  خیلی كم بوده و قلع B نیز دارای تمایل مشخصی نسبت به سرد شدن اضافی می‌باشد در نتیجه این خردشدگی خودبه خود قلع فقط پس از نگه داشتن طولانی در انبار در درجه‌ حرارتهای پائین               به وقوع می‌پیوند.

افزوده‌های آلیاژی در قلع:

اِبیسموت: كه وجود این عنصر به میزان 1/0 درصد از وقوع این دگرگونی جلوگیری می‌كند.

وجود عناصری مثل سرب و آنتیموان سرعت تبدیل را كاهش می‌دهند. به طور كه فقط 2% سرب با آنتیموا كافی است تا تشكیل قلع  را تا درجه حرارت  به تأخیر بیندازد.

قلع در درجه حرارت محیط در مقابل هوا و آب مقاوم است و اكسید فیلم Sno2 پرده محافظتی مناسبی در سطح فلز اینجاد می‌كند و مانع از اكسید شدن قلع می‌گردد و به همین دلیل است كه قلع یكی از عناصری است كه در پوشش سطح فلزات كاربرد دارد و این خاصیت یكی از مهمترین كاربردهای قلع است. دومین كابرد اصلی قلع به صورت یك عنصر آلیاژی است قلع باس برای تهیه برترهای قلع‌دار مختلف‌ـ با سرب برای تولید لحیم‌ـ با آنتیموان‌ـ مس یا سرب برای تشكیل بابیت‌ها كاربرد دارد.

آلیاژهای قلع:

آلیاژهای مختلف قلع را در مصارف ساخت آلیاژهیا لحیم و یا تاقان به كار می‌بردند.

و نقره، مس، آنتیموان و سرب عناصر اصلی آلیاژهای قلع هستند، كه عنصر سرب مهمترین و اصلی‌ترین عنصر آلیاژی است.

1ـ آلیاژهای لحیم: پركاربردترین استفاده قلع را دارند. قلع یك ماده تشكیل دهنده در لحیم می‌باشد. زیرا قلع قابلیت مرطوب بودن و چسبندگی به بسیاری از فلزات اصلی و پایه را در حرارتهای كه به میزان قابل توجهی كمتر از دمای ذوب آنها می‌باشد را دارا است قلع همواره با سرب آلیاژ می‌شود تا لحیم‌های برای فلزاتی با نقطه ذوب پائین‌تر از هر یك از قلع و سرب را به انتهایی داشته باشند.

 مقادیر كمی از سایر فلزات كه معمولاً آنتیموان و نقره مورد توجه هستند به لحیم‌های قلع و سرب افزوده می‌شوند تا مقاومت آنها را افزایش دهند. این لحیم‌ها را می‌توان برای مفصل‌هایی كه در معرض اتصال در دمای بالا یا حتی زیر صفر درجه  استفاده نمود.

 


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: شامل بخش های • قلع • افزودههای آلیاژی در قلع • انواع لحیم • بیسموت • آلیاژهای یاتاقان • سرب • آلیاژهای سرب • فلز ودود پاورپوینت قیمت فروش : 1000 تومان ارسال از طریق اینترنت توضیحی مختصر از صفحه نخست فلزات با نقطه ذوب پایین قلع: نقطه ذوب ْ-234C چگالی 28/7 نقطه تبخیر cْ2270كه در حالت فلزی سختی و مقاومت كم و هدایت الكتریكی و حرارتی زیاد دارد. و دارای دو شكل آلوتروپی است‌ـ (قلع سفید‌ـ -sn-B و قلع خاكستری (ساختار الماس) مشخصات كلی: فلزی است نرم و سفید با خواص خوردگی و روغنكاری خوب. وقتی تحول چند شكلی قلع رفع می‌دهد و ساختمان چهارگوش آن (قلع سفید) به شكل مكعبی (قلع خاكستری) تبدیل می‌شود‌ـ ساختمان چهار گوش آن را از نقطة ذوب قطع تا درجه فارنهایت پایدار است. در نتیجه تغییر تراكم كریستال همراه با افزایش حجم قابل ملاحظه‌ای (تقریباً 25 درصد) و توسعه تنش‌های بزرگی در قطعه می‌شود. كه این تنش‌ها در نهایت موجب خرد شدن فلز به صورت پودر به شكل خاكستری می‌شود كه این به طاعون قلع معروف است. این تبدیل با كاهش وزن مخصوص از 3/7 برای قلع سفیدتا7/5برای قلع خاكستری همراه است. سرعت استحاله خیلی كم بوده و قلع B نیز دارای تمایل مشخصی نسبت به سرد شدن اضافی می‌باشد در نتیجه این خردشدگی خودبه خود قلع فقط پس از نگه داشتن طولانی در انبار در درجه‌ حرارتهای پائین به وقوع می‌پیوند. افزوده‌های آلیاژی در قلع: اِبیسموت: كه وجود این عنصر به میزان 1/0 درصد از وقوع این دگرگونی جلوگیری می‌كند. وجود عناصری مثل سرب و آنتیموان سرعت تبدیل را كاهش می‌دهند. به طور كه فقط 2% سرب با آنتیموا كافی است تا تشكیل قلع را تا درجه حرارت به تأخیر بیندازد. قلع در درجه حرارت محیط در مقابل هوا و آب مقاوم است و اكسید فیلم Sno2 پرده محافظتی مناسبی در سطح فلز اینجاد می‌كند و مانع از اكسید شدن قلع می‌گردد و به همین دلیل است كه قلع یكی از عناصری است كه در پوشش سطح فلزات كاربرد دارد و این خاصیت یكی از مهمترین كاربردهای قلع است. دومین كابرد اصلی قلع به صورت یك عنصر آلیاژی است قلع باس برای تهیه برترهای قلع‌دار مختلف‌ـ با سرب برای تولید لحیم‌ـ با آنتیموان‌ـ مس یا سرب برای تشكیل بابیت‌ها كاربرد دارد. آلیاژهای قلع: آلیاژهای مختلف قلع را در مصارف ساخت آلیاژهیا لحیم و یا تاقان به كار می‌بردند. و نقره ، مس ، آنتیموان و سرب عناصر اصلی آلیاژهای قلع هستند ، كه عنصر سرب مهمترین و اصلی‌ترین عنصر آلیاژی است. 1ـ آلیاژهای لحیم: پركاربردترین استفاده قلع را دارند. قلع یك ماده تشكیل دهنده در لحیم می‌باشد. زیرا قلع قابلیت مرطوب بودن و چسبندگی به بسیاری از فلزات اصلی و پایه را در حرارتهای كه به میزان قابل توجهی كمتر از دمای ذوب آنها می‌باشد را دارا است قلع همواره با سرب آلیاژ می‌شود تا لحیم‌های برای فلزاتی با نقطه ذوب پائین‌تر از هر یك از قلع و سرب را به انتهایی داشته باشند. مقادیر كمی از سایر فلزات كه معمولاً آنتیموان و نقره مورد توجه هستند به لحیم‌های قلع و سرب افزوده می‌شوند تا مقاومت آنها را افزایش دهند. این لحیم‌ها را می‌توان برای مفصل‌هایی كه در معرض اتصال در دمای بالا یا حتی زیر صفر درجه استفاده نمود. ،