تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - مطالب فولاد ها Steel
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------
دوشنبه 12 آبان 1393

استانداردهای فولادها

   نوشته شده توسط: edy txt    نوع مطلب :فولاد ها Steel ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست
 
 نرم بندی فولادها


 برای معرفی انواع فولادها كشورهای تولید كننده از علامت ها حروف وعددهای مخصوصی برای معرفی استفاده میكنند.بعنوان مثال كشورآلمان تمام فولادها را طبق استانداردDIN 17006 معرفی كرده است.


علامت هایی که برای معرفی فولادها به کار می روند شامل سه بخش عناصر تشکیل دهنده ، روش تولید و عملیات انجام گرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار می باشد.

علائم بخش عناصر تشکیل دهنده
بخش روش تولید
بخش عملیات انجام شده


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: شامل بخش های 1- نرم بندی فولادها 1-1-علائم بخش عناصر تشکیل دهنده 1-2-روش تولید 1-3-عملیات انجام شده 2-نرم بندی فولاد های ریخته گری 3-شماره گذاری مواد طبق دین 17007 آلمان 4-نرم بندی فولاد ها طبق استاندارد اروپا نرم بندی فولادها برای معرفی انواع فولادها كشورهای تولید كننده از علامت ها حروف وعددهای مخصوصی برای معرفی استفاده میكنند.بعنوان مثال كشورآلمان تمام فولادها را طبق استانداردDIN 17006معرفی كرده است. علامت هایی که برای معرفی فولادها به کار می روند شامل سه بخش عناصر تشکیل دهنده ، روش تولید و عملیات انجام گرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار می باشد. علائم بخش عناصر تشکیل دهنده بخش روش تولید بخش عملیات انجام شده ، قیمت فروش : 7000 تومان ارسال از طریق اینترنت ،

سه شنبه 6 آبان 1393

انواع فولاد

   نوشته شده توسط: edy txt    نوع مطلب :آلیاژهای آهنی Ferrous Alloys ،فولاد ها Steel ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share


توضیحی مختصر از صفحه نخست

طبقه بندی فولادها

1.طبقه بندی فولادها بر اساس ترکیب شیمیایی

فولادها آلیاژی با پایه آهن هستند که دارای حداکثر 2% کربن وعناصر دیگر می باشند.

فولادها را براساس ترکیب شیمیایی به دو دسته می توان تقسیم کرد :

الف- فولادهای غیر آلیاژی

ب- فولادهای آلیاژی


* فولادهای غیرآلیاژی

فولادهای غیر آلیاژی فولادهای هستند که درصد هر عنصر در آنها کمتر از محدوده داده شده در جدول 1-1می باشد.

فولادهای غیر آلیاژی براساس درصد کربن به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- فولادهای کم کربن، که دارای کربن کمتر از 0.3% هستند.

ب- فولادهای کربن متوسط ،که دارای کربن به مقدار 0.3% تا 0.6% هستند.

ج- فولادهای پر کربن،که دارای کربن بیش از 0.6% می باشند.

فولادهای غیر آلیاژی را به دسته های زیر می توان تقسیم کرد :

الف- فولادهای کربنی ساده، که دارای میانگین منگنز کمتر از 1% هستند.

ب- فولادهای کربنی با منگنز بالا، که دارای میانگین منگنز حداقل 1% می باشند.

ج- فولادهای ماشین کاری،که دارای حداقل 0.07% سولفور ویا بیسموت،سرب،فسفر، سلنیوم یا تلوریم هستند.


* فولادهای آلیاژی

فولادهای آلیاژی فولادهایی هستند که درصد حداقل یکی از عناصر موجود در جدول 1-1 برای آنها معادل یا بیشتر از محدوده داده شده برای عنصر مربوطه در جدول می باشد.

فولادهای آلیاژی براساس درصد آلیاژ کل (به غیر از کربن ،نیتروژن،فسفروسولفور)به دودسته تقسیم

می شوند :

الف- فولادهای کم آلیاژی که دارای عناصر آلیاژی کمتر از 5% می باشند.

ب- فولادهای پر آلیاژی که دارای عناصر آلیاژی بالاتر از 5% هستند.طبقه بندی فولادها براساس کیفیت آنها

فولادها بر اساس کیفیت به سه دسته تقسیم می شوند :

الف- فولادهای پایه

ب- فولادهای کیفی

ج- فولادهای مخصوص

فولادهای پایه

 

فولادهای پایه فولادهای غیر آلیاژی هستندکه با عملیات عادی تولید می شوند ونیاز به فرایند خاص ندارند.این فولادها برای عملیات حرارتی در نظر گرفته نمی شوند.خواص این فولادها با مقادیر تعیین شده در جدول 2-1 مطابقت دارند.این فولادها برای فرآیندهای دیگر مانند کشش سرد، شکل دهی سرد و... نیز به کار نمی روند.این دسته از فولادها شامل محصولات تخت با کیفیت تجارتی وفولادهای ساختمانی با مصارف عمومی هستند که شرایط خاص( برای مثال با قابلیت آهنگری و ...) برای آنها تعیین نشده است.ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست طبقه بندی فولادها 1.طبقه بندی فولادها بر اساس ترکیب شیمیایی فولادها آلیاژی با پایه آهن هستند که دارای حداکثر 2% کربن وعناصر دیگر می باشند. فولادها را براساس ترکیب شیمیایی به دو دسته می توان تقسیم کرد : الف- فولادهای غیر آلیاژی ب- فولادهای آلیاژی * فولادهای غیرآلیاژی فولادهای غیر آلیاژی فولادهای هستند که درصد هر عنصر در آنها کمتر از محدوده داده شده در جدول 1-1می باشد. فولادهای غیر آلیاژی براساس درصد کربن به سه دسته تقسیم می شوند: الف- فولادهای کم کربن ، که دارای کربن کمتر از 0.3% هستند. ب- فولادهای کربن متوسط ، که دارای کربن به مقدار 0.3% تا 0.6% هستند. ج- فولادهای پر کربن ، که دارای کربن بیش از 0.6% می باشند. فولادهای غیر آلیاژی را به دسته های زیر می توان تقسیم کرد : الف- فولادهای کربنی ساده ، که دارای میانگین منگنز کمتر از 1% هستند. ب- فولادهای کربنی با منگنز بالا ، که دارای میانگین منگنز حداقل 1% می باشند. ج- فولادهای ماشین کاری ، که دارای حداقل 0.07% سولفور ویا بیسموت ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share


MSE 300 Materials Laboratory Procedures

University of Tennessee, Dept. of Materials Science and Engineering 1
Iron-Carbon Phase
Diagram (a review) see
Callister Chapter 9
MSE 300 Materials Laboratory Procedures
University of Tennessee, Dept. of Materials Science and Engineering 2
The Iron–Iron Carbide (Fe–Fe3C) Phase Diagram

 γ-austenite - solid solution of C in FCC Fe

• The maximum solubility of C is 2.14 wt %.

• Transforms to BCC δ-ferrite at 1395 °C

• Is not stable below the eutectic temperature


توضیحی مختصر از صفحه نخست

  (727 °  unless cooled rapidly


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: MSE 300 Materials Laboratory Procedures University of Tennessee ، Dept. of Materials Science and Engineering 1 Iron-Carbon Phase Diagram (a review) see Callister Chapter 9 MSE 300 Materials Laboratory Procedures University of Tennessee ، Dept. of Materials Science and Engineering 2 The Iron–Iron Carbide (Fe–Fe3C) Phase Diagram n ،

پنجشنبه 1 مهر 1389

فولاد میكرو آلیاژی

   نوشته شده توسط: edy txt    نوع مطلب :فولاد ها Steel ، 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share


مقدمه

   فولادهای میكروآلیاژی  به فولادهای حاوی كربن و منگنز اطلاق  می شود كه دارای حداكثر 1/0 درصد از عناصر وانادیم، نیوبیم، تیتانیم،  بر و... می باشند كه این عناصر از طریق تاثیر بر ساختار با كنترل واكنشهای رسوب­بهی و تشكیل رسوبات به صورت فاز دوم باعث بهبود خواص مكانیكی آلیاژ می شوند. در این فولادها دستیابی  به خواص مطلوب مرهون حضور عناصر میكروآلیاژ و تاثیرآنها بر  روی ریزساختار فولاد می باشد. با این وجود دستیابی به خواص  مناسب و مطلوب در فولادهای میكروآلیاژی از طریق بهسازی اندازه  دانه فریت با كنترل اندازه دانه آستنیت و تشكیل ساختار ریزدانه،  فرآیند رسوب­سختی در فریت، ایجاد اعوجاج در شبكه و تنش­های  ناشی­از رسوبات كاربیدی و نیتریدی، كنترل شكل آخال­ها، توسعه شبكه نابجاییها و... می باشند.

عناصر میكروآلیاژ به عنوان عناصركاربیدساز، نیتریدساز و یا كربونیتریدساز قوی دركناركربن و نیتروژن استفاده می شوند. این تركیبات بیشتر ساختار fcc  دارند و همانطور كه ا شاره شد در فولاد به صورت گسترده­ای برای حصول ریزدانگی،  سختی ­محلولی و رسوب­سختی استفاده می شوند. با این وجود هنوز مكانیزمهای این فرآیندها به طوركامل حاصل و شناخته نشده­اند.  بر این اساس برحسب نوع عنصر میكروآلیاژ فولاد، رسوبات ممكن است در دمای بالا در  فاز آستینت به­وجود آیند، مانند كربونیتریدنیوبیم یا نیتریدتیتانیم و یا در دماهای پایین­تر در داخل فریت رسوب نمایند همچون نیتریدوانادیم.

 

از مهمترین خواص و مزایای این فولاد كه آن را از دیگر فولادها  متمایز می كند می توان به؛ حذف فرآیند عملیات­حرارتی، بهبود خواص خستگی و جوشكاری، حذف مرحله سخت­كاری و تابكاری اشاره­كرد. در عین­حال چقرمگی نسبتاً پایین فولادهای میکروآلیاژی در مقایسه با فولادهای رایج عملیات­حرارتی­پذیر باعث جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر این فولادها شده است. برای اینکه فولادهای میکروآلیاژی جایگزین فولادهای عملیات­حرارتی­پذیر شوند باید علاوه بر دارا بودن استحکام مشابه با آنها از چقرمگی قابل قبولی برخوردار باشند.

با توجه به مزایای بسیاری که برای استفاده از فولادهای میکروآلیاژی  ذکرگردید گسترش روزافزون کاربرد این فولادها در صنعت کشور ما نیز  می تواند نقش تعیین­کننده­ای ایفا نماید چرا که با سیاستهای نوین  اقتصاد جهانی دستیابی به فناوری­های جدید و به کارگیری آنها دیگر نه  تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت برای ایجاد امکان رقابت در عرصه بین المللی می باشد.  به این­منظور سعی برآن شد تا در این پروژه تاثیر عملیات­حرارتی­های مختلف از قبیل  دماهای مختلف آستینیته و سرعتهای مختلف سردكردن در محیطهای متفاوت، روی میكروآلیاژ تیتانیم – وانادیم­دار كه در كشورمان تولید و مورد استفاده قرار می­گیرد، را مورد بررسی قرار دهیم.

 


ادامه مطلب

>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: مقدمه فولادهای میكروآلیاژی به فولادهای حاوی كربن و منگنز اطلاق می شود كه دارای حداكثر 1/0 درصد از عناصر وانادیم ، نیوبیم ، تیتانیم ، بر و... می باشند كه این عناصر از طریق تاثیر بر ساختار با كنترل واكنشهای رسوب­بهی و تشكیل رسوبات به صورت فاز دوم باعث بهبود خواص مكانیكی آلیاژ می شوند. در این فولادها دستیابی به خواص مطلوب مرهون حضور عناصر میكروآلیاژ و تاثیرآنها بر روی ریزساختار فولاد می باشد. با این وجود دستیابی به خواص مناسب و مطلوب در فولادهای میكروآلیاژی از طریق بهسازی اندازه دانه فریت با كنترل اندازه دانه آستنیت و تشكیل ساختار ریزدانه ، فرآیند رسوب­سختی در فریت ، ایجاد اعوجاج در شبكه و تنش­های ناشی­از رسوبات كاربیدی و نیتریدی ، كنترل شكل آخال­ها ،