تبلیغات
تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و... - آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست
---------------------------------------
مقاله و تحقیق تان را بفروش بگذارید...


درخواست تهیه تحقیقی در رابطه با ...
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------
undefined
--------------------
---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

توضیحی مختصر از صفحه نخست


مقدمه :

ریخته گری تحت فشار عبارتست از یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالبهای دائمی چند تیکه پرس می شود . بنا براین عمل پر کردن قالب بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد.

 در این روش فلز مایع با سرعت زیاد به داخل حفره قا لب فشرده می شودکه در اثر آن از درون باریکترین سطوح مقاطع نیز جریان می یابد و می توان امکان تولید قطعات ریختگی نازک ودقیق با کیفیت سطح بالا فراهم کرد از این جهت ریخته گری تحت فشار از لحاظ فنی واقتصادی مزایای قایل توجهی دارد وکوتاهترین راه تولید یک محصول از فلز می باشد. خصوصیت اصلی فرآیند ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از ایجاد یک فشار نسبتاً‌ زیاد هنگام پرکردن و یا تزریق تا فلز مایع با سرعت زیاد به داخل حفره قالب جریان یابد. از این جهت عمل پر کردن قالب در این روش با روشهای دیگر ریخته‌گری تفاوت دارد. با توجه به این امر نتیجه می‌شود که برای طراحی-قطعه ریختگی، قالب و گلویی تزریق به شرایط مشخصی نیاز می‌باشد. به علاوه تولید انبوه قطعات ریختگی مستلزم تجهیزات ویژه جهت بسته نگه داشتن قالب ریخته‌گری تحت فشار است. این موضوع منجر به توسعه ماشین ریخته‌گری دایکاست شده است که وظیفه آن از یک طرف باز کردن، بستن و بسته نگه داشتن قالب دایکاست بوده و از طرف دیگر فشردن فلز مایع به داخل قالب و اعمال فشار کافی تا انجماد آن است.

تولید به روش ریخته‌گری تحت فشار همیشه به صورت سری انجام می‌شود و بخصوص برای تولید تیراژ متوسط تا بزرگ مناسب است. این نوع تولید به مقدار زیادی مکانیکی شده و در بسیاری از موارد می‌توان با خودکار کردن آن در هزینه‌ها صرفه جویی نمود. پروسه تولید با ماشین ریخته‌گری تحت فشار اساساً با یک ترتیب از پیش تعیین شده صورت می‌پذیرد. این سیکل ماشینی از طرف اپراتور و یا به طور خودکار تکرار می‌گردد. برای دستیابی به مدت زمانهای کوتاه در هر سیکل (وبه حداقل رساندن اثرات حرارتی قالب ریخته‌گری دایکاست) قطعات ریختگی دایکاست غالباً‌ به صورت جدار نازک طراحی می‌‌گردند. اگر قرار باشد که قطعات ریختگی به علاوه دارای طراحی پیچیده‌ای نیز باشند، تولید قطعات بدون عیب بعضاً‌ دشوار می‌گردد. در عین حال ماشینهای پرقدرت و مدرن ریخته‌گری دایکاست این امکان را به وجود آورده‌اند تا بتوان با فشارهای تزریق بالا و سرعتهای پرکردن زیاد، که در اکثر موارد جهت تولید قطعات ریختگی بی‌عیب و نقص کافی است، کار کرد. با این همه اگر در طراحی قطعات ریختگی جدار نازک مشکلات ریخته‌گری به وجود آید بایستی برای اجرای صحیح تزریق و پرکردن قالب فکر اساسی کرد.

            در میان تمام آلیاژ ها به سبب نقطه ذوب پایین گروهی از آلیاژهای غیر آهنی استفاده گسترده ای در ریخته گری دایکاست می شود همچنین پایین بودن میزان واکنش پذیری مذاب با قالب وتولید انبوه قطعات این دسته از آلیاژها می توان نام برد .

آلیاژهای مورد استفاد در ریخته گری دایکاست

            1  - آلیاژهای مس

           2  - آلیاژهای منیزیم 

            3- آلیاژهای روی            

           4 - آلیاژهای آلومینیم             

           5 - آلیاژهای سرب وقلع

 


شامل بخش های

 

·                            مقدمه

·                            آلیاژهای مورد استفاده در ریخته گری دایکاست

·                            آلیاژهای آلومینیم

·                            ترکیبات

·                            تاثیر جذب آهن

·                            آلیاژهای منیزیم

·                            ترکیبات

·                            آلیاژهای مس

·                            ترکیبات

·                            آلیاژهای روی

·                            ترکیبات

·                            اثر عناصر بر روی خواص آلیاژ روی در ریخته گری تحت فشار

·                            آلیاژهای سرب وقلع  

·                            آلیاژهای یاتاقان

·                            روانسازی قالب

·                            برداشت کلی

 

ورد به همراه پاورپوینت و کامل

قیمت فروش :    7000 تومان

ارسال از طریق اینترنت


>نرم افزار های موجود در بانک نرم افزاری سیمرغ

                                

برچسب ها: توضیحی مختصر از صفحه نخست مقدمه : ریخته گری تحت فشار عبارتست از یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالبهای دائمی چند تیکه پرس می شود . بنا براین عمل پر کردن قالب بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرد. در این روش فلز مایع با سرعت زیاد به داخل حفره قا لب فشرده می شودکه در اثر آن از درون باریکترین سطوح مقاطع نیز جریان می یابد و می توان امکان تولید قطعات ریختگی نازک ودقیق با کیفیت سطح بالا فراهم کرد از این جهت ریخته گری تحت فشار از لحاظ فنی واقتصادی مزایای قایل توجهی دارد وکوتاهترین راه تولید یک محصول از فلز می باشد. خصوصیت اصلی فرآیند ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از ایجاد یک فشار نسبتاً‌ زیاد هنگام پرکردن و یا تزریق تا فلز مایع با سرعت زیاد به داخل حفره قالب جریان یابد. از این جهت عمل پر کردن قالب در این روش با روشهای دیگر ریخته‌گری تفاوت دارد. با توجه به این امر نتیجه می‌شود که برای طراحی-قطعه ریختگی ، قالب و گلویی تزریق به شرایط مشخصی نیاز می‌باشد. به علاوه تولید انبوه قطعات ریختگی مستلزم تجهیزات ویژه جهت بسته نگه داشتن قالب ریخته‌گری تحت فشار است. این موضوع منجر به توسعه ماشین ریخته‌گری دایکاست شده است که وظیفه آن از یک طرف باز کردن ، بستن و بسته نگه داشتن قالب دایکاست بوده و از طرف دیگر فشردن فلز مایع به داخل قالب و اعمال فشار کافی تا انجماد آن است. تولید به روش ریخته‌گری تحت فشار همیشه به صورت سری انجام می‌شود و بخصوص برای تولید تیراژ متوسط تا بزرگ مناسب است. این نوع تولید به مقدار زیادی مکانیکی شده و در بسیاری از موارد می‌توان با خودکار کردن آن در هزینه‌ها صرفه جویی نمود. پروسه تولید با ماشین ریخته‌گری تحت فشار اساساً با یک ترتیب از پیش تعیین شده صورت می‌پذیرد. این سیکل ماشینی از طرف اپراتور و یا به طور خودکار تکرار می‌گردد. برای دستیابی به مدت زمانهای کوتاه در هر سیکل (وبه حداقل رساندن اثرات حرارتی قالب ریخته‌گری دایکاست) قطعات ریختگی دایکاست غالباً‌ به صورت جدار نازک طراحی می‌‌گردند. اگر قرار باشد که قطعات ریختگی به علاوه دارای طراحی پیچیده‌ای نیز باشند ، تولید قطعات بدون عیب بعضاً‌ دشوار می‌گردد. در عین حال ماشینهای پرقدرت و مدرن ریخته‌گری دایکاست این امکان را به وجود آورده‌اند تا بتوان با فشارهای تزریق بالا و سرعتهای پرکردن زیاد ، که در اکثر موارد جهت تولید قطعات ریختگی بی‌عیب و نقص کافی است ، کار کرد. با این همه اگر در طراحی قطعات ریختگی جدار نازک مشکلات ریخته‌گری به وجود آید بایستی برای اجرای صحیح تزریق و پرکردن قالب فکر اساسی کرد. در میان تمام آلیاژ ها به سبب نقطه ذوب پایین گروهی از آلیاژهای غیر آهنی استفاده گسترده ای در ریخته گری دایکاست می شود همچنین پایین بودن میزان واکنش پذیری مذاب با قالب وتولید انبوه قطعات این دسته از آلیاژها می توان نام برد . آلیاژهای مورد استفاد در ریخته گری دایکاست 1 - آلیاژهای مس 2 - آلیاژهای منیزیم 3- آلیاژهای روی 4 - آلیاژهای آلومینیم 5 - آلیاژهای سرب وقلع شامل بخش های • مقدمه • آلیاژهای مورد استفاده در ریخته گری دایکاست • آلیاژهای آلومینیم • ترکیبات • تاثیر جذب آهن • آلیاژهای منیزیم • ترکیبات • آلیاژهای مس • ترکیبات • آلیاژهای روی • ترکیبات • اثر عناصر بر روی خواص آلیاژ روی در ریخته گری تحت فشار • آلیاژهای سرب وقلع • آلیاژهای یاتاقان • روانسازی قالب • برداشت کلی ورد به همراه پاورپوینت و کامل قیمت فروش : 7000 تومان ارسال از طریق اینترنت ،

Jerald
جمعه 17 آذر 1396 02:49 ق.ظ
This design is steller! You obviously know how to
keep a reader amused. Between your wit and your videos, I
was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
hack for cam4
دوشنبه 6 آذر 1396 06:36 ب.ظ
من توانستم از مقالات شما برای مشاوره خوب پیدا کنم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر